Hoe werkt energie transitie?

Energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie zoals zonne energie. In plaats van grote elektriciteitscentrales heb je dan windmolenparken en zonnepaneelvelden voor de energiebehoeften van de mens. Energietransitie is dus het gebruiken van milieuvriendelijke energiebronnen. Met deze bronnen kun je energie verkrijgen uit zonlicht of windkracht. Ook zijn er warmtepompen, aardwarmte en voorzieningen voor koude en warmteopslag. Deze zorgen ervoor dat woningen en utiliteitscomplexen op de juiste temperatuur kunnen worden gebracht zonder dat er brandstoffen worden gebruikt. De energietransitie bevorderd het gebruik van moderne technologie waarmee energie kan worden gewonnen uit bronnen die in de natuur aanwezig zijn die niet uitgeput kunnen raken.

Duurzame energie

Er is veel meer info over duurzame energie. Door de opwarming van de aarde kunnen onze bronnen in de natuur opraken. Dit komt omdat de fossiele brandstoffen zorgen voor veel CO2 uitstoot. Fossiele brandstof zijn onder andere steenkool, aardolie en bruinkool. Teveel uitstoot van CO2 zorgt voor een broeikasgas effect dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daarom zijn groene energiebronnen een must-have. Deze raken niet zo snel op en zijn ook nog een vriendelijker voor de mens en het milieu. In de plaats daarvan kan er gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, groen gas of stadsverwarming op bio-massa. Koken op gas kan men vervangen door een elektrische kookplaat. Andere zaken zoals verwarming in huis of bedrijven zijn wel wat moeilijker te vervangen. Je kunt wel gebruik maken van zonneboilers of warmtepompen.